Entry for February 17, 2009

February 17, 2009

Hình cưới của T&N thì mọi người sang blog của T&N xem nhé. Hình ở đó đẹp, chuyên nghiệp.
Còn ở đây, chỉ bonus các bạn ở Grenoble một cái photo tớ chụp T&N trong đám cưới (trong khi chờ đợi ảnh chính thức của họ).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: