Tro choi tieng Phap

January 15, 2009

Hôm nay tự nhiên nhìn thấy cái này. Muốn copy lại đây để đố mọi người. Đây là mấy câu đố mà tớ khi học tiếng Pháp năm 2004 đã mang ra đố mọi người trong forum tandem viet-phap.

Compléter 40 phrases suivant l’exemple ci-dessous:

Exemple : 26 L d’A = 26 Lettres d’Alphabet

1. 1 F n’est pas C =
2. 3 C de B: JRB =
3. 4 A dans un J de C =
4. 4 P C : N S O E =
5. 5 D dans une M =
6. 7 N de B N =
7. 7 M du M =
8. 12 T d’H =
9. 18 T sur un T de G =
10. 24 H dans une J =
11. A B et les 40 V =
12. 52 S dans une A =
13. 54 C dans un J de C =
14. 60 S dans une M =
15. C des 1001 N =

16. 1 D pour 1 R =
17. 2 R sur un V =
18. 5 C dans un P =
19. 6 M d’E H sur T =
20. 6 C sur une G =
21. 6 F sur un D =
22. 7 A de M =
23. 11 J dans une E de F =
24. 12 S du Z =
25. 12 O dans une D =
26. 29 J en F dans une A B =
27. 40 J et 40 N dans le D =
28. 49 N au L =
29. 64 C sur un E =

30. 2 B sur un C =
31. 3 T dans une B de B =
32. 9 P dans le S S =
33. 10 C de D =
34. 12 C de M =
35. 12 A de J =
36. 22 R en F =
37. 32 D F pour que l’E G =
38. 88 T sur un P =
39. 90 D dans un A D =
40. 577 D à l’A N =

One Response to “Tro choi tieng Phap”

  1. ChocolatNoir said

    keke, anh oi, nam ngoai em cung choi tro nay roi, nhung duoi dang khac. co mot so cau hoi khac chut. hn qua nha anh tu tap em mang theo cau tra loi nhe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: