Entry for March 28, 2008

March 27, 2008

Vừa ngồi xem xong chương trình “à vous de juger” trên France2 thấy thương cho anh ambassadeur Trung Quốc được mời đến dự quá, anh bị bao vậy bởi toàn nhà báo, nhà chính trị nói như vẹt, nói như điên của Pháp. Đã thế, họ ko chỉ nói nhiều nói to mà lại nói có lí, có lập luận chặt chẽ khiến anh ambassadeur cứ ú ớ, thỉnh thoảng muốn chèn thêm vài lời mà ko được. Toàn bộ những gì anh ta nói tôi cho 2/20: tức là có khoảng 20 câu hỏi, thì 18 câu anh trả lời như một nhân viên communist chân chính ko có lập luận gì chỉ có chỉ thị với cả mệnh lệnh. Nhiều khi còn ko thể chấp nhận được. Tuy nhiên anh cũng vớt vát được hai câu trả lời tạm được, có chút gì đó là ngoại giao.

Trong chương trình này có 2 phần, tôi chỉ xem phần 2 “faut-il boycotter les J.O de Pékin”. Và trong phần hai này, chủ yếu nói nhiều về vấn đề Tibet, về human right, về đàn áp của TQ với dân Tibet. Rồi chuyện boycott cái J.O ấy thế nào.

Thôi, chán chả buồn nói nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: