N. Sarkozy

September 20, 2007

Vừa rồi ngồi xem phỏng vấn Nicolas Sarkozy trên TF1 xong. Khoảng 40′, đề cập nhiều vấn đề hay phết. Phải nói rằng, Sarkozy là người Pháp thứ hai mà hầu như ông nói gì tôi cũng hiểu. Ông có khả năng trình bày vấn đề rõ ràng mạch lạc, có đầu, có cuối, có nhấn có dừng rất cụ thể.

Từ đợt tranh cử, tôi đã thấy nhân vật này rất có khả năng và giỏi. Sau này vẫn thấy vậy. Dân Pháp đang có một vị tổng thống “tiềm năng”, đưa dân Pháp đến một bước phát triển mới, một nền kinh tế mới mà Charle de Gaule đã làm được.

Đây là bài tóm tắt lại buổi nói chuyện của Sarkozy nếu ai ko xem được thì có thể đọc lại. Ông trả lời tự tin hóm hỉnh mà đi thẳng vấn đề. Ko có cái kiểu mị dân vớ vỉn của các chính khách Pháp khác.

52 tuổi, lần đầu ra tranh cử tổng thống là thắng luôn. Một câu ông nói rất hay gần cuối chương trình là “tổng thống thì ko có bạn” (thực ra là trích lại từ Charle de Gaule mà thôi).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: