Typing chinese

August 8, 2007

1. Làm cho WINXP đánh được tiếng Hoa.

Vào Control Panel —-> Regional and Language Options rồi chọn menu Languages rồi chọn ( đánh chọn ô này ) Install files for East Asian languages. Chọn tiếp menu Detalils… sẽ mở tiếp Text Services and Input laguages . Đến đây có hai hướng :

– Muốn đánh Tiếng Hoa phồn thể thì làm như sau : Bấm nút Add.. rồi chọn Chinese(Taiwan) cho Ô Input laguage và chọn ChangJie cho Ô Keyboard layout/IME ( Kiểu key Thương Hiệp )

– Muốn đánh Tiếng Hoa giản thể và phồn thể thì làm như sau : Bấm nút Add.. rồi chọn Chinese(PRC) cho Ô Input laguage và chọn Microsoft Pinyin IME 3.0 cho Ô Keyboard layout/IME ( Kiểu key Pinyin )

Sau đó muốn đánh tiếng Hoa thì bấm phải vào EN ( Chổ kế bên đồng hồ đó) rồi chọn CH (PRC) để đánh giản thể và phồn thể hay CH(Taiwan) để đánh phồn thể.

2. Typing Pinyin with Tone Markers : Use Macro in Word

You can also create a Pinyin text in Word without using NJ Communicate, but you need to create a macro file in your Word 97 or 2000. After you have created a macro file, type the text in Pinyin with numbers.

Run Macro and the Pinyin with numbers will be converted to Pinyin with tone markers..

Example:

Type ‘Zhong1wen2 Pin1yin1 shu1ru4 fang1fa3’ (Word97) or Zho1ngwe2n Pi1nyi1n shu1ru4 fa1ngfa3′ (Word2000).

-> Highlight the string, or move the cursor to the beginning of the string.

-> Click Tool, Macro, Macros, select unicodepinyin and run, or press Alt+F8 and select unicodepinyin and run.

-> The macro file will conver it to: Zhōngwén Pīnyīn shūrù fāngfǎ.

How to Create Pinyin Conversion Macros in Word 2000?

 1. Save the following macro text files:
 2. unicodepinyin.txt(convert pinyin with numbers to unicode pinyin font) : http://www.csulb.edu/~txie/PINYIN/unicodepinyin.txt
 3. unicodeback.txt (convert unicode pinyin font back to pinyin with numbers) : http://www.csulb.edu/~txie/PINYIN/unicodeback.txt
 4. Use notepad to open unicodepinyin.txt
 5. Edit, Select all, Copy
 6. Close notepad
 7. Open Word
 8. Click Tool, Macro, Macros
 9. Type ‘unicodepinyin’ in Macro name wind
  ow

 10. Click Create
 11. Press Control and V at the same time to paste codes
 12. Click File, Close and return to Microsoft Word

The macro unicodepinyin is created.

Follow the same procedure to create ‘unicodeback’ macro. (Name the new macro ‘unicodeback’)

Testing: convert pinyin with numbers to tones:

Type: a1a2a3a4o1o2o3e1e2e3e4i1i2i3i4u1u2u3u4uu1uu2uu3uu4uu

-> Highlight the typed line, click Tools, Macro, Macros

-> Double click unicodepinyin and the line will be converted to pinyin with tones:

āáǎàōóǒòēéěèīíǐìǖǘǚǜü

Advertisements

One Response to “Typing chinese”

 1. muathuhn said

  Trang web để download bộ g (hai kiểu g) tiếng Trung xuống dng thử xem sao. Khuyến co: dng với M-Office 2000 trở ln.

  http://www.soyi.co.jp/download/

  http://www.csulb.edu/~txie/PINYIN/pinyin.htm
  (How to Use Unicode Pinyin Fonts)

  http://www.acs.ucalgary.ca/~chud/font/pinyinfont.html
  (Pinyin Fonts for Windows)

  Trang sau c rất nhiều fonts:
  http://www.rpi.edu/dept/phys/Courses/phys1/Fonts/

  Trong đ c SimSun:
  http://www.rpi.edu/dept/phys/Courses/phys1/Fonts/SIMSUN.TTF

  Cai PMingLiU:
  http://www.rpi.edu/dept/phys/Courses/phys1/Fonts/PMINGLIU.TTF

  Cac phan mem go tieng Trung:
  + NJStar Communicator (gần giống với Chinese Star).
  + 拼 音 之 星 2000 (Pin yin zhi xing 2000).
  + 万 能 五 笔 形 (wb623xck) (Wn nng wủ bỉ xng).
  + 智 能 五 笔 (zh nng wủ bỉ xng).
  + Chinese Star Zhineng Kuangpin II

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: